https://www.researchgate.net/profile/Paul_Kirschner/publication-Stop-propagating-the-learning-styles-myth.pdf

Abstrakt:

”Vi är alla olika på många sätt, och som sådana föredrar vi också många olika saker oavsett om det är musik, mat eller lärande. På grund av detta anser många studenter, föräldrar, lärare, administratörer och till och med forskare att det är intuitivt korrekt att säga att eftersom olika människor föredrar att lära sig visuellt, auditivt, kinestetiskt eller på något annat sätt man kan tänka sig, bör vi också skräddarsy undervisningen, lärande situationer och läromedel efter dessa preferenser. Är detta ett problem? Svaret är ett rungande: Ja! I stort sett finns det ett antal stora problem med uppfattningen om lärstilar. För det första finns det en ganska stor skillnad mellan det sätt på vilket någon föredrar att lära sig och det som faktiskt leder till effektivt och effektfullt lärande. För det andra är en preferens för hur man studerar inte en lärstil. De flesta så kallade lärstilar är baserade på typer; de klassificerar människor i olika grupper. Antagandet att människor är samlade i olika grupper får emellertid väldigt lite stöd från objektiva studier. Slutligen misslyckas nästan alla studier som rapporterar bevis för lärstilar att tillfredställa så gott som alla nyckelkriterier för vetenskaplig validitet. Den här artikeln ger en evidensbaserad grund för lärare, administratörer och forskare att sluta sprida myten om lärstilar”.