https://pedagogiskamagasinet.se/teknik-ger-inte-billigare-skola/

Ingress:

”Hon söker med sin forskargrupp svar på hur lärande skapas. Agneta Gulz är inte för eller emot digitaliseringen men professorn i kognitionsvetenskap är klart oroad över tron på tekniken som en enkel lösning”.

Länk till hemsidan/portalen för forskargruppen The Educational Technology Group, med publicerade resultat hittills och pågående projekt, finns här: https://portal.research.lu.se/portal/en/organisations-researchgroups/the-educational-technology-group(023e3fe9-ff70-4979-9747-046fbee912a1).html#Overview