https://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/files–Wilson-and-report-April-.pdf

Från presentationen på hemsidan för Nuffield Foundation:

”De skolor som elever går i har en betydande inverkan på deras pedagogiska erfarenhet, akademiska prestationer och framtida chanser.
Sedan 1988 har föräldrar i England kunnat välja en skola för sitt barn. Detta föräldraval är på liknande sätt väl etablerat i många andra länder. Trots dess politiska popularitet är föräldravalet av skolan och dess effekter ett något ifrågasatt område.
Denna studie granskar en bred mängd internationell forskning för att undersöka hur valbaserad antagningspolitik för skola påverkar fördelningen av elever över skolorna. Den fokuserar på i vilken utsträckning skolvalet främjar lika möjligheter när det gäller tillgång till olika typer av gymnasieskolor för barn med olika bakgrund.
Detta är en ”integrativ granskning”, som omfattar både den empiriska och den teoretiska litteraturen i syfte att ge ett ifrågasatt problem tydlighet.Det övergripande målet är att informera politik och praxis kring jämställdhet i utbildning genom att klargöra vilka bevis som redan finns och var bristerna i bevisbasen finns …”