https://sciencenorway.no/a/1582885

Inledning:

”Norska universitet och högskolor har blivit mycket större mellan 1992 och 2015, men administratörer ökar mycket snabbare än akademiker.
Det finns fyra gånger så många administrativa tjänster nu än 1992, och antalet rådgivare har gått från mindre än tio till över 3500.
Managerialism
Jag har sett den här tillväxten,” säger Jo Ese. Han är docent vid Högskolan i Østfold och fick nyligen sin doktorsexamen i arbetsvetenskap från Karlstads universitet i Sverige. Hans avhandling behandlar hur akademisk personal i hemlighet slåss mot systemet.
De reagerar på det faktum att deras universitet eller högskola styrs och administreras baserat på affärsprinciper. Ese kallar det ”Managerialismen” … ”

Artikeln finns också i norsk version: Slik gjør akademikerne passiv motstand mot systemet og ledelsenhttps://forskning.no/a/1578605

CFCF33E1-D8FB-454C-BF0F-2C6731C4AC8D

Och här var länk till hela Jo Eses avhandling, Defending the university?; Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

http://kau.diva-portal.org/smash-diva2:1294669-FULLTEXT01.pdf