https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2019/wp-2019-26-a-laptop-for-every-child-the-impact-of-ict-on-educational-outcomes.pdf

Abstrakt:

”Klassrum över hela världen blir allt mer tekniskt avancerade. Många skolor erbjuder idag en personlig bärbar dator eller surfplatta till varje elev för användning både i klassrummet och hemma. Syftet med dessa 1: 1-program är att informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ska vara mycket involverade i undervisningen i alla ämnen. Vi undersöker hur elever, som får en personlig bärbar dator eller surfplatta, påverkas när det gäller utbildningsprestanda jämfört med att ha mer begränsad datortillgång. Genom att kartlägga skolor i 26 svenska kommuner gällande genomförandet av 1: 1-program och kombinera denna information med administrativa data, uppskattar vi effekterna på utbildningsresultat med hjälp av en difference-in-difference design. Vi hittar inga signifikanta effekter på standardiserade test i matematik eller språk i genomsnitt, och vi finner inte heller någon inverkan på sannolikheten för att bli antagen till gymnasieskolan eller elevernas val av utbildningsspår. Våra resultat indikerar emellertid att 1: 1-initiativ kan öka ojämlikheten i utbildningen genom att försämra matematikförmågan och minska inskrivningen i förberedande program på högskolan bland elever med lägre utbildade föräldrar”.