https://opentextbc.ca/researchmethods/chapter/reliability-and-validity-of-measurement/

Faktiskt tillgång till hela den här kursboken för den som vill fördjupa sig. Här är höjdpunkterna i det här kapitlet:

”Forskare inom psykologi antar inte bara att deras mått fungerar. Istället bedriver de forskning för att visa att de fungerar. Om de inte kan visa att de fungerar, slutar de använda dem.

Det finns två olika kriterier med vilka forskare utvärderar sina mått: tillförlitlighet och giltighet.

Tillförlitlighet är konsistens över tid (test-retest reliability), mellan saker (internal consistency) och mellan forskare (interrater reliability). Giltighet är i vilken utsträckning resultaten faktiskt representerar den variabel de är avsedda för.

Giltighet är en bedömning baserad på olika typer av evidens. Det relevanta beviset inkluderar mätningens tillförlitlighet, om den täcker konstruktionen av det det gäller och om resultatmåttet som den producerar är korrelerade med andra variabler som de förväntas vara korrelerade med och inte korrelerade med variabler som är begreppsmässigt åtskilda.

En mätnings tillförlitlighet och giltighet fastställs inte av en enstaka studie utan mönstret av resultat för flera studier. Bedömningen av tillförlitlighet och giltighet är en pågående process.”