Från konferensprogrammet för researchED Amsterdam 2018:

”Eva kommer att presentera komparativ bedömning och resultat från en pågående internationell jämförande studie med fokus på att samla lärarnas bedömningspraxis i USA, Storbritannien och Sverige”.

Med i rummet fanns också Oliver Cavligioli som antecknade och ritade: https://images.squarespace-cdn.com/content-Comparative+Judgement.png