https://www.researchgate.net/profile/Ellen_Drost3/-Validity_and_Reliability_in_Social_Science_Research

Abstrakt:

”Begrepp om tillförlitlighet och giltighet i samhällsvetenskaplig forskning introduceras och viktiga metoder för att bedöma tillförlitlighet och giltighet granskas med exempel från litteraturen. Syftet med uppsatsen är att ge nybörjare inom forskningen en förståelse av det allmänna giltighetsproblemet i samhällsvetenskaplig forskning och att bekanta dem med metoder för att utveckla starkt stöd för giltigheten av sin forskning”.