https://johntomsett.com/2019/11/09/this-much-i-know-about-the-challenges-for-early-career-headteachers-establishing-a-position-on-teaching-learning/

Inledning:

”Jag har varit lärare i 31 år, rektor i 16 år och i en ålder av 55 vet jag detta om utmaningarna för rektorer i början av karriären: att skapa en position som bygger på undervisning och lärande.

Jag är på mitt sjuttonde år som rektor i en statlig högstadieskola. Nyligen intervjuades jag av en organisation som undersökte de största utmaningarna för rektorer i början av karriären. Jag inledde intervjun med den knepiga frågan, ”Vad menar du med rektor?” Vi kom överens om den traditionella definitionen av rektorn som den som leder skolan med en betydande nivå av autonomi, både utmanad och stödd av en traditionell styrelse i rollen som kritisk vän.

Jag såg åtta stora utmaningar för rektorer tidigt i karriären: … ”