https://www.sciencedirect.com/science/article-pii/S0749596X19300968

Sammanfattande punkter:

  • Strategier som utvecklas under träning förutsäger förbättrad minnesträning.
  • Dessa självgenererade strategier stabiliseras tidigt.
  • En externt tillhandahållen strategi framkallar endast flyktig förbättring av minnesträningen.
  • Träning av arbetsminnet representerar inlärning av kognitiv färdighet” 

Inledning av abstrakt:

”Kognitiva mekanismer som ligger bakom de begränsade överföringseffekterna av träning av arbetsminnet (WM) förblir dåligt förstådda. Vi testade i detalj hypotesen om Strategy Mediation, enligt vilken WM-utbildning genererar uppgiftsspecifika strategier som underlättar prestanda på den uppgift som tränas och dess otränade varianter. Denna storskaliga, förregistrerade randomiserade kontrollstudie (n = 258) använde en 4-veckors adaptiv WM-träning med en ensiffrig n-back-uppgift … ”