https://rosalindwalker.wordpress.com/2019/10/18/powerful-knowledge-what-it-is-why-its-important-and-how-to-make-it-happen-in-your-school/
Inledning:

”I sin bok ”Knowledge and Control” från 1971 såg Michael Young kunskap som ett verktyg för förtryck och ett uttryck för hegemoni av den härskande eliten, men sedan, 2008, ändrade han dramatiskt åsikt och säger att kunskap är avgörande för social rättvisa, vi borde lära ut det i skolor etc. etc. Han utvecklar detta till modellen för ” Powerful Knowledge” 2014 i Kunskap och framtidsskolan – och sedan vidare i Curriculum and the Specialisation of Knowledge.
För att förstå Powerful knowledge är det lättast att titta på vad det är ett svar på … ”