https://www.shanahanonliteracy.com/blog/when-should-reading-instruction-begin

Tim Shanahan besvarar läsarfrågor i sin blogg på hemsidan – här var två. Inledning:

”Lärarfråga:
Vad säger forskning om tidig läskunnighet och när man ska börja? Jag är medveten om att barn kan nå utvecklingsstadiet där de är redo att läsa vid olika tidpunkter. Vad säger forskningen om ”fönstret” för när ett barn kan lära sig att läsa? Vilka är konsekvenserna om de inte har börjat läsa tidigare än då? …”