https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2019/10/29/the-state-of-the-learning-profession-neuromyths-and-lack-of-evidence-informed-practice/

Inledning:

”Förra månaden publicerade Online Learning Consortium en internationell rapport med titeln Neuromyths and Evidence-Based Practice in Higher Education (tack till Donald Clark för att han påpekade det på Twitter).
Anledningen till denna studie är väl formulerad av professor Howard-Jones i förordet. Han säger:

Lärare fattar otaliga beslut om sin undervisning och kursutformning som sannolikt kommer att påverka hur väl eleverna lär sig. I kärnan av dessa beslut finns en uppsättning idéer om hur lärandet sker, så det är självklart viktigt att dessa idéer är giltiga och återspeglar vår nuvarande vetenskapliga förståelse. Och ändå avslöjar en växande mängd forskning att många av de underliggande uppfattningarna hos lärare om lärande är baserade på myt och missförstånd – särskilt när det gäller hjärnan … Med vår ökande oro för studentens erfarenhet av lärande och vår växande medvetenhet om faror med felaktig information online, har behovet aldrig varit större av att universitet och högskolor ser till att deras praxis är vetenskapligt grundad och evidensbaserad …”