https://lifelongliteracy.com/hey-dumbass-the-marketing-problem-in-the-reading-wars/

Inledning:

I sina biografiska anteckningar på webbplatsen International Foundation for Effective Reading Instruction skriver Steve:
”Som en psykolog med över 25 års erfarenhet och som arbetade i en urban miljö med de mest utmanande och svåraste psykiska hälsoärenden som involverar barn, upptäckte jag genom barnens komplexa berättelser och de familjer jag försökte hjälpa vilken roll skolans misslyckanden har och särskilt för lässvårigheter. Jag är särskilt intresserad av hur de flesta universitet och lärarutbildningar inte kunnat lära ut den kända forskningen om läsning och hur det påverkar skolsystemen, särskilt i stadsområdena. Jag är inte forskare, men jag är en informerad konsument av forskning och jag gillar att hjälpa andra att smälta och förstå forskning om läsning så att de kan fatta bättre beslut.