https://improvingteaching.co.uk/2019/10/20/deep-learning-planning-for-knowledge-transfer-responsive-teaching-update/

Inledning:

”Problem:

  • Elever kan besvara frågor, men bara om de ställs på bekanta sätt: om vi säger ”Kubakrisen”, kommer de ihåg ”1962”, men om vi ber om ”viktiga händelser på 1960-talet” drar de blankt.
  • Elever känner till grunderna, men de kan inte använda dem flexibelt: de kan berätta för dig att 4 x 3 är 12, men de kan inte nämna faktorer för 12.
  • Elever kan svara på enkla frågor, men kan inte använda samma kunskap i mer komplicerade frågor: de vet att Romeo är obetänksam och att Othello är svartsjuk, men de har svårt att se kontrasterna mellan Romeo och Othello.
  • Elever vet inte när de ska tillämpa sina kunskaper: när de undersöker ett problem känner de inte igen att de kan använda algebra för att lösa det.

I samtliga fall har elever viss kunskap, men de har svårt att överföra den; i samtliga fall har elevernas inlärning visat sig vara mindre djup och mindre flexibel än vi hoppats … ”