https://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2013/01/WM-classroom-guide.pdf

Ingress:

”Denna broschyr ger en introduktion till arbetsminnet och den roll det spelar i vardagen, särskilt för att stödja lärande i skolan. De inlärningssvårigheter som vanligtvis möter barn med mycket dåligt arbetsminne, beskrivs och illustreras med fallstudier.
Ett program för klassrumsstöd för barn med problem med arbetsminne beskrivs”.