https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED595206.pdf

Abstrakt:

”Nya lärares professionella sammanhang kan ha viktiga konsekvenser för deras effektivitet, utveckling och fortsättning inom yrket. Men för beskrivningar av dessa sammanhang finns begränsningar i data, vilket resulterar i oändliga eller vaga karaktäriseringar. Med hjälp av tio års administrativa data från Los Angeles Unified School District beskriver vi mönster för nya indikatorer med 27 mått för sammanhang organiserade utifrån tre distinkta dimensioner – intensitet av undervisningsansvar, samma kön och högskolekvalifikationer – och använder undersökningsdata på skolnivå för att mäta en fjärde dimension (professionell kultur). I förhållande till mer erfarna lärare har nya lärare placeringar som är mer utmanande enligt de tre första dimensionerna, och samvariation av mått ger differentiellt förutsägbara för resultat för lärarna. Detta antyder att beslutsfattare bör överväga placeringar för att bättre behålla och utveckla nyutbildade”.