https://teachreal.wordpress.com/2019/10/20/revealing-the-secrets-researched-surrey-2019/

Inledning:

”Vad kan vi observera av ”lärares dolda liv”?
I sin enormt avslöjande bok The Secret Lives of Learners utforskade Graham Nuthall elevernas värld i klassrummet. I denna studie kunde vi se hur eleverna såg på begrepp som lärdes ut, sina egna positioner som elever och hur väldigt olika, och ibland helt tokiga, deras missuppfattningar om världen var.
Som keynote- talare för ResearchEd Surrey i år bestämde sig professor Becky Allen att avslöja några av de dolda aspekterna av lärares liv och avslöjande var det verkligen.
Tillbaka till 2017 när Becky, Laura McInerney och Alex Weatherall påbörjade en resa, drivna av en känsla av misslyckande, vantro och brist på autonomi, för att ta reda på så mycket de kunde om lärares liv … ”