http://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/181744-why-textbooks-count-tim-oates.pdf

Inledning:

”Vi har vetat under en längre tid att läroböcker i matematik i skolan är en del av det engelska matematikproblemet. Jämfört med England ger läroböcker i högpresterande jurisdiktioner i allmänhet en mer sammanhängande strategi för matematik och bättre vägledning för lärare.
Men så har det inte alltid varit. På 1960- och 1970-talet var engelska matematikböcker, producerade på initiativ av School Mathematics Project, allmänt erkända som bland de allra bästa i världen. Utvecklingen av dessa läroböcker innebar ett utvidgat samarbete mellan utbildningsforskare och lärare tillsammans med en rigorös och iterativ process för design, uppföljning och feedback. Som ett resultat har många akademiker från östra Stillahavsområdet och annorstädes rest till England för att studera vår strategi. Fong Ho Kheong till exempel, den första huvudförfattaren till de nu kända ”My Pals are Here Mathematics”, läroböcker för grundskola i Singapore, tog sin doktorsexamen vid King’s College London. …”