https://www.forbes.com/sites/nataliewexler/2019/08/03/three-reasons-classroom-practice-conflicts-with-evidence-on-how-kids-learn/

Inledning:

”Under de senaste decennierna har psykologer upptäckt en mängd belägg för hur barn lär sig. Men av tre grundläggande skäl har det visat sig svårt att översätta dessa belägg till klassrummet … ”