https://larrycuban.wordpress.com/2019/10/15/teaching-with-technology-in-public-schools/

Inledning:

”Sedan början av 1980-talet, när stationära datorer i dök upp i skolor, har frågor om deras närvaro i klassrummen diskuterats. Tillgång till, användning av och resultat från ny teknik har varit centrala frågor för en brokig koalition av högteknologiska leverantörer, utbildare av teknofiler och beslutsfattare som är angelägna om att tillfredsställa föräldrar och väljare som vill att skolor ska vara lika tekniskt uppdaterade som andra institutioner. Och denna koalition har säkert lyckats med att öka tillgången till stationära datorer för lärare och elever, nu senare bärbara datorer, surfplattor och smartphones … ”