http://www.excaliburtsa.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/Self-regulated-learning-Bjork.pdf

Abstrakt

”Att veta hur man hanterar sitt eget lärande har blivit allt viktigare de senaste åren, eftersom både behovet och möjligheterna för individer att lära sig på egen hand utanför formell klassrumsmiljö har vuxit. Under samma period har emellertid forskning om inlärning, minne och metakognitiva processer visat bevis på att människor ofta har en felaktig mental modell för hur de lär sig och minns, vilket gör dem benägna att både missbedöma och felhantera sitt eget lärande. Efter en diskussion om vad elever behöver förstå för att bli effektiva förvaltare av sin egen inlärning, granskar vi först forskning om vad folk tror om hur de lär sig och sedan forskning om hur människors löpande bedömningar av sitt eget lärande påverkas av nuvarande resultat och den subjektiva känslan av flyt. Vi avslutar med en diskussion om samhälleliga antaganden och attityder som kan vara kontraproduktiva när det gäller för individer att bli maximalt effektiva som elever”.