https://www.researchgate.net/profile-Piet_Van_Der_Ploeg/publication/336613225_Nonsense-based_education_and_self-disqualification-Illustrated_by_the_Process_Communication_Model

Sammanfattning:

”Tanken att utbildningspolitik och praxis borde vara evidensbaserade ifrågasätts starkt och allmänt. Diskussionens polemiska karaktär bidrar inte till nyans. Jag kommer att visa vikten av en sådan nyans. Kritiker av evidensnormen kan ha rätt i att hävda att vi inte bör diskvalificera varje praxis som saknar vetenskapligt belägg. Men jag föreslår att vi gör ett undantag för utbildningspraxis som själv bidrar till detta fördömande: de som presenteras och legitimeras som baserade på vetenskaplig forskning, medan de faktiskt inte är det. Med ett konkret exempel förklarar jag för det första hur en pedagogisk inställning kan komma till korta på detta sätt och bli avslöjad som nonsensbaserad. Mitt exempel är den pedagogiska tillämpningen av ’Process Communication Model’, en innovation expressis verbis som annonseras som vetenskaplig. För det andra kommer jag att argumentera varför en sådan pedagogisk strategi inte kan tillåtas. Slutligen diskuterar jag vissa konsekvenser för utbildningspolitiken och för lärarutbildningen”.