https://www.gwern.net/docs/dnb/2018-sala.pdf
Abstrakt:

”På grund av de potentiella teoretiska och sociala resultaten har kognitiv träning varit ett av de mest inflytelserika ämnena inom psykologin och neurovetenskapen. Antagandet bakom kognitiv träning är att ens allmänna kognitiva förmåga kan förbättras genom att öva på kognitiva uppgifter eller intellektuellt krävande aktiviteter.
De hundratals studier som hittills publicerats har gett blandat resultat och systematiska granskningar har gett inkonsekventa slutsatser. För att undersöka problemet med dessa skillnader genomförde vi flera metaanalyser. Resultaten är mycket likartade i alla granskade domäner: minimal effekt på domängenerella, kognitiva färdigheter. Av avgörande betydelse är den observerade variationen mellan studierna beroende på kvalitet i design och statistiska data. Forskning om program för kognitiv träning har inte visat några märkbara fördelar, och andra mer troliga metoder för att förbättra kognitiv prestanda bör undersökas.”