http://pdf.retrievalpractice.org/TransferGuide.pdf

Från hemsidan för Retrieval Practise:

I vår nya guide för att främja elevernas överföring och tillämpning av kunskap ville vi lyfta fram varför hämtningspraxis förbättrar lärandet utöver grundminnet och hur man främjar överföring i ditt klassrum:

  • Vad är överföring och hur ser det ut?
  • Vad är nära kontra långt överföring?
  • Hur kan jag använda träning att hämta fram minnen för att förbättra överföringen?
  • Varför är feedback kritisk för överföring?
  • Varför är överföring ofta svår att främja?

Som lärare vet vi också att elever måste kunna göra något med det de har lärt sig. Som vi frågar i början av guiden, ”Hur kan vi hjälpa eleverna att framgångsrikt tillämpa det de har lärt sig från en lektion till en annan, från en klass till en annan eller från skolan till den verkliga världen?

Baserat på rigorös vetenskaplig forskning (inklusive forskning av huvudförfattaren till vår nya guide, Steven C. Pan), kan några enkla undervisningsstrategier som använder hämtningspraxis göra en stor skillnad för elevernas överföring av lärande”.

Läs också den vetenskapliga artikeln: http://pdf.retrievalpractice.org/transfer/Pan_Rickard_2018.pdf