https://www.researchgate.net/profile-Ben_Williamson3/publication/336267336-Psychodata_disassembling_the_psychological_economic_and-statistical-infrastructure_of social emotional learning

Abstrakt:

”Psykologi och ekonomi är kraftfulla källor till expertkunskap i samtida styrning. Socialt och emotionellt lärande (SEL) blir en prioritering i utbildningspolitiken i många delar av världen. Baserat på uppräkningen av studenternas ‘icke-kognitiva’ färdigheter, består SEL av en ‘psyko-ekonomisk’ kombination av psykometrik med ekonomisk analys och producerar nya former av statistiska ‘psykodata’ om studenter. SEL består av en expanderande infrastruktur för teknologier, mätvärden, människor, pengar och policyer och har expanderat transnationellt genom förespråkning av psykologer, ekonomer och beteendevetenskaper och med stöd från tankesmedjor, filantropier, mjukvaruföretag, investeringsprogram och internationella organisationer.
Artikeln undersöker den nya SEL-infrastrukturen och identifierar hur psykologi- och ekonomiexperter producerar policyrelaterad vetenskaplig kunskap och statistiska psykodata för att påverka inriktningen av SEL-politiken. Den undersöker hur OECD-studien om sociala och känslomässiga färdigheter, en storskalig datorbaserad bedömning, gör ”personlighet” till ett internationellt fokus för politiskt ingripande och ”humankapital”, och därmed översätter mätbara socioemotionella indikatorer till förutsagda socioekonomiska resultat. Infrastrukturen för SEL-mätning initierar psykologisk styrning inom utbildning, en styrning som understöds av politisk rationalitet där samhället mäts effektivt genom vetenskapliga fynd av fakta och ämnen hanteras på ett effektivt sätt genom psykologisk intervention”.

Pedro DeBruyckere bifogade den här videon som illustration när han skrev om artikeln i sin flamländska blogg: