https://daisychristodoulou.com/2019/09/even-reliable-assessments-can-be-biased/

Inledning:

”Tänk dig en klass med 20 elever, tio pojkar, tio flickor. De gör alla ett matematikprov som betygsätts från 0 – 9. I genomsnitt klarar pojkarna och flickorna sig lika bra. Medelbetyget för alla elever är 4,5, och det är också genomsnittet för undergruppen pojkar och undergruppen flickorna … Låt oss nu föreställa oss att efter att eleverna har gjort provet, men innan de får tillbaka sina resultat, så betygsätter deras lärare dessa elever på grundval av deras arbete i klassrummet och närvaron under året. Här är ett diagram som visar lärarnas bedömningsbetyg och provbetyget … ”