https://teacherhead.com/2019/09/27/signposting-the-hinterland-practical-ways-to-enrich-your-core-curriculum/

Inledning:

”I arbetet med läroplanutveckling i flera skolor under de senaste åren, har en regelbunden utmaning varit att lösa upp de spänningar som uppstår genom att ha begränsad tid och det inneboende behovet att göra ett urval av material att undervisa om utifrån alla möjligheter som virvlar runt. Vad ska jag täcka? Vad ska jag utelämna? Hur mycket detaljer ska jag gå in på? Vilken nivå av kontextuell bakgrund ska inkluderas?
Christine Counsell beskriver i sin fantastiska blogg från 2018 hur hon tycker att begreppen kärna och omnejd är oerhört användbara inom detta område . Hon menar att omnejden är lika viktig som kärnan, särskilt om vi ser den som ett viktigt sammanhang för att stötta den övergripande berättelsen i vår grundläggande läroplan, snarare det än ytterligare röra. Det är en kraftfull uppsättning av idéer för att utforma de val vi måste göra i läroplansutformning … ”