blob:https://www.tandfonline.com/e8a9482b-b21d-4366-94e7-146c421852a0

Abstrakt:

”Utgångspunkten för denna artikel är förändringar i det svenska bedömningssystemet som gav att eleverna ska få betyg under 6:e skolåret (12–13 år) under läsåret 2012–2013. Sedan 1970-talet har grundskolelever fått sina första betyg i klass 7 och / eller 8. Målet är att presentera elevernas berättelser om möjlig framtida betydelse av betygsrapporter under skolår 6. Eleven intervjuades om sina erfarenheter av att få sina första betygsrapporter och en berättande analys genomfördes. Mer specifikt undersökte vi elevernas föreställningar om sig själva som elever och deras framtidsmöjligheter, såsom beskrivs i deras berättelser om att få sina första betyg. Resultaten visar att eleverna har olika uppfattning om betyg i år 6, och visar både anpassning och motstånd till den nya betygsdiskursen. Vår slutsats gäller elevernas lärande och välbefinnande när den nationella utvärderingspolitiken ändras”.