https://tntp.org/assets/documents/TNTP_The-Opportunity-Myth_Web.pdf

Inledning:

”Hur kan så många studenter få en examen från gymnasiet oförberedda på att uppfylla sina mål för högskola och karriär?
För tre år sedan bestämde vi oss för att finna svaret på den frågan.
Vi misstänkte att vi kunde få en bättre förståelse för elevernas dagliga upplevelser genom att observera dessa upplevelser i handling, titta närmare på det arbete som elever gjorde, och viktigast av allt genom att fråga eleverna direkt. Vi ansåg att en tydligare bild av elevernas dagliga upplevelser kan visa vägen mot förändringar i policy och praxis som skulle överbrygga klyftan mellan vad elever behöver och vad de får varje dag i sina klassrum … ”