https://www.tes.com/news/how-schools-are-cutting-workload

Inledning:

”Arbetsbelastningen nämns fortfarande som en av de största faktorer som bidrar till rekryterings- och bemanningskrisen. Men skolor över hela landet är aktiva när det gäller att införa en sundare balans mellan arbetsliv och fritid och minska onödig arbetsbelastning. På vilket sätt? Här är hur … ”