Delhttps://larrycuban.wordpress.com/2019/09/17/how-my-thinking-about-school-reform-has-changed-over-decades-part-1/

Del 2 https://larrycuban.wordpress.com/2019/09/20/how-my-thinking-about-school-reform-has-changed-over-the-decades-part-2/

Två inlägg där det första är en tidigare text, men del två fått delvis nytt innehåll. Inledning del 2:

”Jag brukade tro att strukturreformer (t.ex. att skapa årskurslösa skolor, nya strukturer för distrikts- och skoladministration, nya tekniker; små gymnasieskolor med blockscheman, rådgivning och enheter för elevers lärande) skulle leda till bättre klassrumsinstruktioner. Och nu tror jag att sådana strukturreformer i bästa fall kan vara nödvändiga första steg för att förbättra undervisningen men är (och har sällan varit) tillräckliga för att förändra traditionell undervisningspraktik …”