https://learningfrommymistakesenglish.blogspot.com/2019/09/google-me-lesson.html?spref=tw

Inledning:

”Vi lever i Google-åldern. En tid då vi förmodligen kan få tillgång till all kunskap vi vill ha. Vi hör ofta att elever behöver kunskaper från 21:a århundradet eftersom ny teknik har gjort att den gamla har avaktiverats. Problemet är, och de flesta vuxna vet detta, att även om internet är bra för att hitta små kunskapsbitar, som vad som är det mest populära namnet för en kattunge, så det är ganska mycket värdelöst för att hitta information om stora idéer eller nyanserat tänkande … ”

2A77243F-77BD-404C-BF5C-669A69324A38