http://www.jimmyfrerejean.nl/pdf/frerejean_2019.pdf

Abstrakt:

”I nutida utbildning behöver studenter ofta använda Internet för att hitta information för att lösa ett problem och slutföra en studieuppgift. Lärare antar att eleverna är tillräckligt skickliga för att göra detta, men forskning visar att de färdigheter som krävs för effektiv lösning av informationsproblem (IPS) oftast är underutvecklade. Denna artikel presenterar en studie om integrerad IPS-utbildning bestående av hela IPS-uppgifter integrerade i en 20-veckors kurs i utveckling av vokabulär och dess effekter på lärarkandidaters IPS-färdigheter. Färdighetsmätningar visar att lärarkandidater som får utbildningen söker och väljer information mer systematiskt på kort sikt, men deras sökfrågor, källor och lösningar är inte av betydligt högre kvalitet än de hos lärarekandidater som gabs den ordinarie kursen utan IPS-utbildning. Dessutom var förbättringarna inte längre märkbara efter fem veckor. Utbildningen lyckades därför utveckla kognitiva strategier för att närma sig ett informationsproblem, men skapade inte varaktiga förbättringar i alla aspekter av IPS-färdighet. Metodologiska och praktiska konsekvenser diskuteras”.