https://benjamindwhite.wordpress.com/2019/07/25/the-wicked-problem-of-school-improvement/

Från inledningen:

” … I statsvetenskaplig forskning definieras ‘wicked problems’ som sociala frågor som är svåra eller till och med omöjliga att definiera, med lösningar som inte är tydliga och som inte kan lösas fullt ut.
Exempel inkluderar finansiella kriser, hälsovård, inkomstjämlikhet och skolförbättring.
Skolförbättring är utan tvekan ett ”wicked problem”. Det är omöjligt att helt lösa, och kärnan i problemet och rimliga lösningar på det ser olika ut för varje betraktare … ”