https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131512002254

Abstrakt:

Bärbara datorer är vanliga i universitetets föreläsningssalar. Mot bakgrund av kognitiv psykologis teori på kostnader i samband med multitasking undersökte vi effekterna av datoranvändning i klassen för studenter i ett simulerat klassrum. Vi fann att deltagare som multitaskade på en bärbar dator under en föreläsning fick lägre resultat på ett test jämfört med de som inte multitaskade, och deltagare som var i direkt synhåll av en multitasking-kamrat fick lägre poäng på ett test jämfört med de som inte var det. Resultaten visar att multitasking på en bärbar dator utgör en betydande distraktion för både användare och medstudenter och kan vara skadligt för förståelsen av föreläsningsinnehållet.