https://www.pnas.org/content/pnas/116/33/16286.full.pdf

Inledning:

”Perioden i tidiga tonåren kännetecknas av dramatiska förändringar som samtidigt påverkar fysiologisk, psykologisk, social och kognitiv utveckling. Den fysiska övergången från grundskola till ungdomsskola kan förvärra stressen och motgången som upplevs under detta kritiska livsfas. Lärare på ”högstadiet” kämpar ofta för att hitta socialt och känslomässigt stöd, och många elever upplever en minskad känsla av tillhörighet i skolan som avleder studenter från lovande akademiska och karriärer. På grundval av psykologiska insikter om att främja tillhörighet utarbetade vi en kort intervention för att hjälpa eleverna att se oro över att passa in i början av högstadiet som både tillfällig och normal. …”