https://bennewmark.wordpress.com/2019/02/04/my-teachers-dont-help-me/

”Ett av de vanligaste klagomålen från skolelever, särskilt när de försöker motivera dåliga beteendeval, är ”Jag förstod inte uppgiften och läraren hjälpte mig inte.”
Detta kan kännas som en förödande logisk argumentation. Hur kan ett barn arbeta när de inte förstår? Och om de inte förstår, är det inte en lärares jobb att se till att de kan?
Men saker är inte, som de aldrig är i skolan, så enkla … ”