http://www.bestevidence.org/word/strug_read_April_2019_full.pdf

”Abstrakt
Den här artikeln granskar forskningen om resultaten av olika metoder för att ge framgångsrika läsare i grundskolor har fungerat. 61 studier av 48 olika program uppfyllde rigorösa standarder. 84% var randomiserade experiment och 16% kvasi-experiment. Resultaten var positiva för en-till-en-handledning och var positiva men inte lika stora för handledning en-till-mindre grupp. Det fanns inga skillnader i resultat mellan lärare och lärarassistenter som handledare. Helklassmetoder (mestadels kooperativt lärande) och strategier för hela skolan som inkluderade handledning gav lika stora resultat för svaga läsare som de som sågs för en-till-en-handledning och gynnade många fler studenter. Adaptiv instruktion med stöd av teknologi gav dock inga positiva resultat. Artikeln drar slutsatsen att metoder som blandar förbättring med handledning i klassrum och i skolor för elever som är mest de utsatta har den största potentialen för det största antalet svaga läsare”.