https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2019.00087/full

Abstrakt:

”Denna artikel är en granskning av forskningen om studenters självbedömning som genomfördes till stor del mellan 2013 och 2018. Syftet med översynen är att ge en uppdaterad översikt över teori och forskning. Behandlingen av teori innebär att artikulera en förfinad definition och operativisering av självbedömning. Granskningen av 76 empiriska studier ger ett kritiskt perspektiv på vad som har undersökts, inklusive förhållandet mellan självbedömning och prestation, konsekvens av självbedömning och andras bedömningar, elevers uppfattning om självbedömning och sambandet mellan självbedömning och självreglerat lärande. Argumentation görs för mindre forskning om konsistens och summativ självbedömning och mer om de kognitiva och affektiva mekanismerna för formativ självbedömning”.