https://www.researchgate.net/profile/David_Labaree/publication/226205657-The-Lure-of-Statistics-for-Educational-Researchers.pdf?origin=publication_detail

Abstrakt:

I denna essä undersöker David Labaree de historiska och sociologiska element som har gjort utbildningsforskare beroende av statistik. Han visar att utbildningsforskning som domän, med fokus på en radikalt mjuk och noggrant tillämpad form av kunskap och med dess låga akademiska ställning, passar det mönster där svaga professioner troligast antar kvantifiering. Ett problem med den kvantitativa värderingens förförelse av utbildningsforskare är att den leder uppmärksamheten bort från många av de viktigaste frågorna inom området, som inte så lätt reduceras till standardiserad kvantitet. En annan är att genom att anta denna rationaliserade, kvantifierade, abstraherade, statistiska och reduktionistiska vision om utbildning, riskerar utbildningspolitiska beslutsfattare att införa reformer som kommer att förstöra den lokala praktiska kunskapen som gör att klassrummets ekologi fungerar effektivt. Kvantifiering, antyder Labaree, kan vara användbar för yrkesmässiga intressen för utbildningsforskare, men den kan vara förödande för skolan och samhället”.