https://thatsaclaim.org/educational/introduction/

Introduktion till webbplatsen:

”I vad och hur ska vi undervisa unga människor? Det finns många påståenden om vad som är och inte är effektivt, av de många du kommer att stöta på. Till exempel finns det påståenden om att förlängning av skoldagen förbättrar elevernas lärande, ökar närvaron och ökar lärarnas stress. Hur kan du veta vilka av dessa påståenden som är pålitliga? Och hur ska du bestämma när du ska agera på sådana fordringar?”

FFCEA1C2-869B-4DEE-A231-35BAC017C966

Systersidan om ”health claims in primary school” finns här: https://thatsaclaim.org/health-primary-school/

FC486129-8946-4AC5-8F3D-EFB8C6E6A7DE

Lär mer här om projektet bakom informationsmaterialet med texter och affischer och vilka som ingått i arbetsgruppen: https://www.cebenetwork.org/projects/assessing-claims-education