blob:https://www.tandfonline.com/946b6bf1-fb1e-46aa-98c4-5b8fbfc6a0bf

”Abstrakt
Kritiker hävdar att outsourcing av drift av 7000 statsfinansierade skolor i Englands akademi-program har orsakat en snabb ökning av antalet elever som undervisas av lärare utan kvalificerad lärarstatus (QTS). Det är emellertid oklart om akademier helt enkelt är mer utsatta för sammanhang förknippade med högre antal lärare utan QTS än skolor som fortfarande kontrolleras av lokala myndigheter.
Analys av nyligen sammanställda data avslöjar att procentsatsen lärare utan QTS ökar i akademier i förhållande till skolor som inte är outsourcade och att företagsliknande förvaltning förknippas med större akademiska ojämlikhet än icke-outsourcade skolor. Dessutom ökar Academies-programmet klassbaserad ojämlikhet i elevernas tillgång till kvalificerade lärare. Denna forskning, den första nationellt omfattande utvärderingen av akademiers inverkan på skolors anställda, ifrågasätter fördelarna med nyliberal politik som lägger ut offentliga tjänster och undergräver system för professionell ackreditering”.