http://www.learningscientists.org/blog/2017/12/14-1?rq=Sumeracki

Inledning:

”Det finns en vanlig uppfattning att deltagande i vissa aktiviteter kan öka en elevs övergripande kognitiva förmåga, vilket senare kan förbättra samma elevs prestationer i skolan … ”