”Vi talar ofta om utveckling när det gäller barn. Det lönar sig att ta ett steg tillbaka och fundera över vad utveckling betyder. Vilka är utvecklingens största hot och tillgångar och hur kan något sådant som läsande spela en stor roll? Om utveckling är en resa så borde vi ha någon ide om vart vi ska och hur vi ska ta oss dit”.