https://edworkingpapers.org/sites/default/files/ai19-102.pdf

Abstrakt:

”Vi presenterar resultaten från ett femårigt försök att utforma lovande insatser med online- och textmeddelanden, genom flera olika kanaler, för att förbättra högskolestudenters prestationer. Från ett urval på nästan 25 000 studenter på tre olika campus hittar vi en viss förbättring av mental hälsa och studietid genom insatser med coaching, men ingen av de insatser vi utvärderar påverkar de akademiska resultaten väsentligt (även för de studenter som har större risk att avbryta). Vi utvärderar våra undersökningsdata och en modell för studenters insatser.

Studenter studerar ungefär fem till åtta timmar färre varje vecka än vad de planerar och trots våra insatser förändras inte denna tendens. Stödåtgärderna gör att vissa elever inser att det krävs mer ansträngning för att uppnå goda betyg, men snarare än att arbeta hårdare, nöjer de sig med att justera förväntningar på betyg nedåt. Vår effekt på studietid är inte tillräckligt stora för att kunna översättas till betydande akademiska fördelar. Mer omfattande, men dyra, program verkar mer lovande för att hjälpa studenter utanför klassrummet”.

Anmälan och sammanfattning av Althea Need Kaminske på Learning Scientists hemsida, ”Can Students Change Their Study Habits?”: http://www.learningscientists.org/blog/2019/8/1-1