http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar03/vol60/num06/Trust-in-Schools@-A-Core-Resource-for-School-Reform.aspx

Inledning:

”En longitudinell studie av 400 grundskolor i Chicago visar den centrala rollen för relationell tillit för att skapa effektiva utbildningsgemenskaper.
Det dagliga sociala utbytet inom en skolgemenskap ger betydande konsekvenser. Ny forskning visar att socialt förtroende bland lärare, föräldrar och skolledare förbättrar mycket av skolans rutinmässiga arbete och är en nyckelresurs för reformer … ”