https://www.parkerphonics.com/post/why-synthetic-bottom-up-reading-instruction

Inledning:

”Alla ord består av enskilda ljud, så kallade ”fonem”, som smidigt sammanfogas när ordet talas. Ordet SHEEP är till exempel en blandning av tre sådana fonem: ljudet av SH (symboliskt / sh /), ljudet av EE (symboliskt / E / eller ”Long E”) och ljudet av P (symboliskt / p /).Så … SHEEP = / sh / + / E / + / p /Om du uttalar dessa 3 fonem i ordning ett efter ett och sammanfogar dem, kan du inte undvika att uttala ordet SHEEP. Om ordet SHEEP dessutom finns i ditt talade ordförråd, har du precis förstått, och därför läst, ett skriftligt (kodat) ord. (Det finns 41-44 fonem i talad engelska, beroende på var du kommer från … )”

De här böckerna finns att ladda ner gratis på Stephen Parkers hemsida ..

467ED250-7C2F-42C7-9BDA-D7E92DF25DDA

Och här var en enkel översikt från Clever Classrooms över de första stegen att behärska på väg mot läsning:

1AA3539F-6C2B-4531-90EE-DC23FC58C4B4