https://aeon.co/essays/schools-love-the-idea-of-a-growth-mindset-but-does-it-work

Inledning:

”Under det senaste århundradet har en kraftfull idé slagit rot i utbildningslandskapet. Uppfattningen om intelligens som någonting medfött och fast har fått sällskap av tanken att intelligens istället är något formbart, att vi inte är fångna i oföränderliga egenskaper och att vi med rätt utbildning kan bli upphovsmän till vår egen kognitiva förmåga … ”