http://www.learningscientists.org/blog/2017/12/14-1

Inledning:

”Det finns en allmän uppfattning att engagemang i vissa aktiviteter kan öka studentens övergripande kognitiva förmåga, vilket senare kan förbättra samma studenters prestationer i skolan (1, 2). Enligt denna tro kan en elev som ofta spelar schack eller spelar ett musikinstrument förbättra sin kognitiva förmåga och därigenom bli bättre i skolan. Det förefaller finnas ett samband mellan engagemang i dessa typer av aktiviteter och akademisk prestation (1). En korrelation betyder naturligtvis inte att dessa aktiviteter var orsaken till ökad akademisk prestanda. Men det är värt att fråga, om vi uppmuntrar studenter att delta i intellektuella aktiviteter, kommer det att orsaka ökning av akademiska prestationer? … ”